Informationsfilm och info om trapphusmöte Vibblabyvägen 28-30

Efter två års arbete med stambytet, genom förstudie, informationsmöte, stämmobeslut, förfrågningsunderlag och nu upphandling har BRF Fågelsången och KvalitetsBygg signerat ett avtal för genomförandet av renoveringen. Arbetet kommer nu att byta skepnad där KvalitetsBygg och Fastighetsägarna Service kommer att driva projektet framåt. Ett första steg är att iordningsställa ett uppehållsrum på kvarnplan 11 och tillfälliga toaletter, duschar etc i garaget. Boende på Vibblabyvägen 28-30 har även blivit kallade till det första trapphusmötet. 

Mycket arbete ligger framför oss, men med stor tillförsikt och med KvalitetsBygg som partner är vi övertygad om att projektet kommer få ett bra genomförande.

Dela inlägget

Inläggsnavigering