Integritetspolicy

  

Information om dina personuppgifter, lagring av webbcookies m.m.

  

Vilka personuppgifter kan sparas?

 • Förnamn och efternamn
 • Kontaktuppgifter (t ex e-postadress, telefon)
 • Identifierare (t ex lägenhet, ip-adress)
 • Noteringar (t ex vid felanmälan)

Varför sparas dina personuppgifter?

 • För att hemsidans funktioner ska fungera (t ex utskick, bokningar)
 • För att möjliggöra och underlätta personuppgiftsansvarigs arbete (t ex fakturering)

Vem ser dina personuppgifter?

 • Personer med behörighet (t ex styrelse, administratör)
 • Underleverantörer (t ex systemdrift, förvaltare)

Hur raderas personuppgifter?

När kan uppgifter behandlas utan samtycke?

 • Om ingångna avtal finns
 • När olika lagar ska följas
 • Vid myndighetsutövning

Vem är personuppgiftsansvarig?

 • BRF Fågelsången
 • Organisationsnummer: 713200-0253

Dataskyddsförodningen

 • Vi sparar vår data enligt GDPR och Dataskyddsförordningen. Läs mer här.

Tekniska aspekter

För att hemsidan ska kunna fungera som den ska och ge en tillräckligt bra användarupplevelse sparas vissa tekniska data om varje session i så kallade cookies eller webbkakor. 

Läs mer om cookies här.