Vattenkran med rinnande vatten

Information och inbjudan till infomöte 26/10 för dig som hyr lokal till verksamhet

Arbetet med stambytet vid BRF Fågelsången har sedan det senaste informationsbrevet fortsatt, dock påverkat likt all annan verksamhet av Corona-pandemin. Projektet har nu kommit till den fasen att styrelsen tillsammans med Fastighetsägarna Service har beslutat att starta arbetet under andra kvartalet 2021 – omkring mars/april. Projektet har nu bytt fas och arbetar med att ta fram ett underlag för vad som ska utföras inom ombyggnationen och renoveringen. Preliminärt kommer arbetet att starta vid Vibblabyvägen 30-28 för att sen fortsätta mot Vibblabyvägen 20-18 och fortsätta moturs. Närmre bestämmelser för tidplanen publiceras så snart det är klart.

Arbetet omfattar

I huskropparna ska samtliga stående avloppsstammar och vattenledningar som betjänar lägenheterna bytas. Arbetet med att byta stammarna medför att alla kök, wc och badrum ska få nya stammar. Projektet syftar till att föreningen ska få ett helt nytt avloppsystem och byta ut de gjutjärnsstammar som är tekniskt uttjänat. Även vattenstammar med risk för läckage efter lång tids bruk byts ut. I samband med renoveringen av stammar kommer även badrum samt dess avloppsrör att bytas ut. Utrivningsprocessen kommer att påbörjas enligt överenskommelse mellan styrelsen och den upphandlade entreprenören. Tidplanen för arbetet kommer att publiceras så snart en kontrakterad utförare är på plats.

Ni inbjuds till informationsmöte hos föreningen i 26 oktober kl 07.30-08.30 vid Kvarnplan 1. Då får ni möjlighet att ställa frågor till föreningens projektledare.

Med vänlig hälsning
Fastighetsägarna Service Stockholm AB

Jonathan Hall

Projektledare
Direkt: 070-377 36 19
E-post: jonathan.hall@fastighetsagarna.se

PDF

Dela inlägget

Inläggsnavigering