Dokument

Godkännande av förändring av lägenhet i samband med stambyte

Samtliga bostadsrättshavare i föreningen som inte avgav sin röst på stämman den 13 juli 2020 måste svara på denna enkät. Orsaken till det är att HSB Bostadsrättsförening Fågelsången behöver veta vilka som inte godkänner de förändringar som kommer att ske i lägenheten. De förändringar som kommer att genomföras har presenterats för medlemmarna. Styrelsen svarar gärna på frågor om detta.

Vad frågan gäller

I samband med stambyte i huset kommer våtutrymmen, när de ska återställas, att förändras något. Stämman har godkänt att förändringar får ske. Men den medlem som inte godkänner förändringen i sitt badrum har möjlighet att få saken prövad i hyresnämnden. En prövning i hyresnämnden innebär att projektet kan komma att försenas. Styrelsen är därför mån om att få godkännande beträffande alla bostadsrätterna i föreningen.
De bostadsrättshavare som gav sina röster till stämman har antingen rösta ja, avgivit blank röst eller önskat att saken ska anstå till en fortsatt stämma (99 röster). Ingen röst på stämman var emot beslutet att i samband med återställandet förändra lägenheterna. Dessa bostadsrättshavare har redan givit sitt medgivande och behöver inte svara på denna enkät.

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Fågelsången frågar dig därför följande

Ger du ditt godkännande att föreningen i samband med stambytet får förändra din lägenhet (bostadsrätt) i enlighet med styrelsens förslag? (kryssa i ett alternativ på nedladdningsbar blankett).

Det räcker med ett svar från varje bostadsrätt. Enkäten lämnas till någon i styrelsen eller i föreningens brevlåda på adressen Kvarnplan 11 som står längst nere på bladet, en halv trappa ner i vit dörr till höger. Portkod 2678.

Ladda hem blankett

Klicka här för att ladda hem pdf

Dela inlägget

Inläggsnavigering